Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumus par krusta kariem

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Izvērtē krusta karu iemeslus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nosaki jēdzienu skaidrojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Izvēlies pamatojumu Ziemeļu krusta kariem

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Izvērtē apgalvojumus par kristianizāciju

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Atbildi jautājumu par kristianizācijas centieniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Atbildi jautājumus par kristianizāciju

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Pēti pieņēmumus Rīgas izcelsmi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Atbildi jautājumus par Rīgas vietu

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Papildini tekstu par Rīgu

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Nostiprini zināšanas par Rīgu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pazīsti Rīgas ēkas

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Atbildi jautājumu par Rīgas izaugsmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Pēti saikni ar Hanzas savienību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pēti tekstu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Krusta kari

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Kristianizācijas centieni pirms krustnešu ierašanās

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Rīgas vieta un aizsākumi

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Rīga 13. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem