Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Atbildi jautājumus par krusta kariem 3p.
2. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 3p.
3. Izvēlies pamatojumu Ziemeļu krusta kariem 2p.
4. Izvērtē apgalvojumus par kristianizāciju 2p.
5. Atbildi jautājumus par kristianizāciju 2p.
6. Atbildi jautājumus par Rīgas vietu 2p.
7. Nostiprini zināšanas par Rīgu 2p.
8. Pazīsti Rīgas ēkas 1p.
9. Atbildi jautājumu par Rīgas izaugsmi 1p.