Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Nostiprini zināšanas par Rīgu 2p.
2. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2p.
3. Atbildi jautājumu par Rīgas izaugsmi 1p.
4. Papildini tekstu par Rīgu 5p.
5. Pazīsti Rīgas ēkas 1p.
6. Pēti saikni ar Hanzas savienību 2p.
7. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 1p.