Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Atbildi jautājumus par Rīgu 2p.
2. Pēti pieņēmumus Rīgas izcelsmi 5p.
3. Atbildi jautājumus par Rīgas vietu 2p.
4. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus 4p.
5. Papildini tekstu par Rīgu 5p.
6. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 1p.