Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumus par izmaiņām 9.-12. gs.

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atbildi jautājumus par latviešu tautības veidošanos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Izvērtē vēsturnieku viedokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Analizē informācijas avotu

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Atbildi jautājumus par kontaktiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Izvēlies pareizo atbildi par laikmetu

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Izvērtē apgalvojumus par vikingu ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nosaki grupu ciltīm

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Nosaki cilšu teritorijas kartē

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Izvēlies pareizo informāciju par kuršiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Raksturo kuršus

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Izvēlies pareizo informāciju par zemgaļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Raksturo zemgaļus

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Izvēlies pareizo informāciju par lībiešiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Raksturo Vidzemes lībiešus

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Raksturo Kurzemes lībiešus

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Izvēlies pareizo informāciju par latgaļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Raksturo latgaļus

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Pēti pilskalna aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Izvēlies pareizo sēļu raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Nosaki jauninājumus lauksaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Secini jaunievedumu nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. Papildini tekstu par saimniekošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
25. Atbildi jautājumus par dabas reliģiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Nosaki rakstu zīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Raksturo reliģisko kultu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. Atbildi jautājumu par tautas mūziku

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Pazīsti tautas mūzikas instrumentu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Atbildi jautājumu par gadskārtām

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Latvijas teritorija, tās iedzīvotāji 10.-12. gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Vikingi Baltijā un to ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Senlatvijas iedzīvotāji - kurši un zemgaļi

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Senlatvijas iedzīvotāji - lībieši, latgaļi, sēļi

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. Saimniecība un jaunievedumi

Grūtības pakāpe: vidēja

21
6. Garīgā kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

17
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem