Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Izvēlies pareizo aprakstu par iedzīvotājiem 1p.
2. Atbildi jautājumus par izmaiņām 9.-12. gs. 1p.
3. Atbildi jautājumus par latviešu tautības veidošanos 2p.
4. Izvērtē vēsturnieku viedokli 2p.
5. Raksturo attēla informāciju 2p.
6. Analizē informācijas avotu 6p.