Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Nosaki grupu ciltīm 1p.
2. Nosaki cilšu teritorijas kartē 1p.
3. Izvēlies pareizo informāciju par lībiešiem 3p.
4. Raksturo Vidzemes lībiešus 2p.
5. Raksturo Kurzemes lībiešus 2p.
6. Analizē pētnieces viedokli 1p.
7. Izvēlies pareizo informāciju par latgaļiem 3p.
8. Raksturo latgaļus 2p.
9. Izvēlies pareizo sēļu raksturojumu 2p.
10. Pēti pilskalna aprakstu 2p.