Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krusta kari: cēloņi, virzieni Krusta karu cēloņi, motīvi; krusta kari Tuvajos Austrumos un to saikne ar Ziemeļu krusta kariem.
2. Kristietības izplatīšana Baltijas jūras piekrastes zemēs Kristietības izplatīšanas sākums Latvijas teritorijā; vācu tirgotāju un misionāru ierašanās; pirmās mūra celtnes.
3. Rīgas dibināšana Rīgas vieta senatnē; vācu Rīgas dibināšana, nozīme.
4. Rīga 13. gadsimtā Rīgas apbūves sākums; senākās ēkas, nocietinājumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par krusta kariem 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina zināšanas par krusta karu laiku un virzieniem.
2. Izvērtē krusta karu iemeslus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina un nostiprina zināšanas, sekmē formulēšanas prasmes.
3. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina apgūtās jēdzienu zināšanas.
4. Izvēlies pamatojumu Ziemeļu krusta kariem 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina un nostiprina zināšanas, sekmē formulēšanas prasmes.
5. Izvērtē apgalvojumus par kristianizāciju 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda apgūtās zināšanas, sekmē lasītprasmi.
6. Atbildi jautājumu par kristianizācijas centieniem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda un nostiprina zināšanas.
7. Atbildi jautājumus par kristianizāciju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina un papildina zināšanas.
8. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina notikumu, procesu secības izpratni, zināšanas.
9. Pēti pieņēmumus Rīgas izcelsmi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
10. Atbildi jautājumus par Rīgas vietu 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina un pārbauda zināšanas.
11. Papildini tekstu par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Sekmē jēdzienu apguvi, formulēšanas prasmi.
12. Nostiprini zināšanas par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas.
13. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
14. Pazīsti Rīgas ēkas 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē vizuālās atmiņas saikni ar zināšanām.
15. Atbildi jautājumu par Rīgas izaugsmi 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina izpratni par kopsakarībām.
16. Pēti saikni ar Hanzas savienību 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, nostiprina izpratni par kopsakarībām.
17. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krusta kari 00:00:00 vidēja 11p. Baznīcas, reliģijas loma viduslaiku sabiedrībā. Krusta karu cēloņi, motīvi, virzieni; saikne ar krusta kariem Baltijā.
2. Kristianizācijas centieni pirms krustnešu ierašanās 00:00:00 vidēja 14p. Kristianizācijas centieni kuršu, lībiešu, latgaļu zemēs pirms vācu krustnešu ierašanās.
3. Rīgas vieta un aizsākumi 00:00:00 vidēja 19p. Rīgas vārda izcelsme, vietas apdzīvotība pirms vācu ierašanās, Rīgas aizsākumi.
4. Rīga 13. gadsimtā 00:00:00 vidēja 14p. Rīgas dibināšana, bīskapa Alberta loma; Rīgas izaugsme, senākās ēkas; Hanzas savienība.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 18p.