Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krusta kari: cēloņi, virzieni Krusta karu cēloņi, motīvi; krusta kari Tuvajos Austrumos un to saikne ar Ziemeļu krusta kariem.
2. Kristietības izplatīšana Baltijas jūras piekrastes zemēs Kristietības izplatīšanas sākums Latvijas teritorijā; vācu tirgotāju un misionāru ierašanās; pirmās mūra celtnes.
3. Rīgas dibināšana Rīgas vieta senatnē; vācu Rīgas dibināšana, nozīme.
4. Rīga 13. gadsimtā Rīgas apbūves sākums; senākās ēkas, nocietinājumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par krusta kariem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina zināšanas par krusta karu laiku un virzieniem.
2. Izvērtē krusta karu iemeslus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina un nostiprina zināšanas, sekmē formulēšanas prasmes.
3. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina apgūtās jēdzienu zināšanas.
4. Izvēlies pamatojumu Ziemeļu krusta kariem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina un nostiprina zināšanas, sekmē formulēšanas prasmes.
5. Izvērtē apgalvojumus par kristianizāciju 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda apgūtās zināšanas, sekmē lasītprasmi.
6. Atbildi jautājumu par kristianizācijas centieniem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas.
7. Atbildi jautājumus par kristianizāciju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina un papildina zināšanas.
8. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina notikumu, procesu secības izpratni, zināšanas.
9. Pēti pieņēmumus Rīgas izcelsmi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
10. Atbildi jautājumus par Rīgas vietu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina un pārbauda zināšanas.
11. Papildini tekstu par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sekmē jēdzienu apguvi, formulēšanas prasmi.
12. Nostiprini zināšanas par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina apgūtās zināšanas.
13. Pēti informācijas avotu par bīskapu Albertu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido lasītprasmi, papildina zināšanas.
14. Pazīsti Rīgas ēkas 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē vizuālās atmiņas saikni ar zināšanām.
15. Atbildi jautājumu par Rīgas izaugsmi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par kopsakarībām.
16. Pēti saikni ar Hanzas savienību 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, nostiprina izpratni par kopsakarībām.
17. Pēti tekstu un atbildi jautājumus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krusta kari 00:00:00 vidēja 11 p. Baznīcas, reliģijas loma viduslaiku sabiedrībā. Krusta karu cēloņi, motīvi, virzieni; saikne ar krusta kariem Baltijā.
2. Kristianizācijas centieni pirms krustnešu ierašanās 00:00:00 vidēja 14 p. Kristianizācijas centieni kuršu, lībiešu, latgaļu zemēs pirms vācu krustnešu ierašanās.
3. Rīgas vieta un aizsākumi 00:00:00 vidēja 19 p. Rīgas vārda izcelsme, vietas apdzīvotība pirms vācu ierašanās, Rīgas aizsākumi.
4. Rīga 13. gadsimtā 00:00:00 vidēja 14 p. Rīgas dibināšana, bīskapa Alberta loma; Rīgas izaugsme, senākās ēkas; Hanzas savienība.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 18 p.