Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Pēti renesanses laika attēlu 2p.
2. Pēti informāciju attēlā 1p.
3. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu 3p.
4. Raksturo Rīgas humānisma pārstāvi 3p.
5. Pēti iespieddarbu 2p.
6. Nosaki attēla - iespieddarba raksturojumu 1p.