Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 3p.
2. Analizē vēstures avotus par reformāciju 2p.
3. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem 3p.
4. Raksturo izglītību renesanses laikā 6p.
5. Pēti informācijas avotu 2p.
6. Nosaki attēla - iespieddarba raksturojumu 1p.