Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2p.
2. Raksturo jauno laiku personību 3p.
3. Papildini tekstu par Livoniju 6p.
4. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2p.
5. Pēti vēstures avotu 3p.
6. Saisti attēlu ar tekstu 6p.