Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Skaidro Livonijas laukiem raksturīgus jēdzienus 2p.
2. Pēti attēlu un atbildi jautājumus 2p.
3. Nosaki zemnieku stāvokļa raksturojumu 8p.
4. Atbildi jautājumu par attiecībām muižā 1p.
5. Raksturo zemnieku ražotos produktus 2p.