Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Pēti personības raksturojumu 1p.
2. Raksturo personību 2p.
3. Pēti vēstures avotu 2p.
4. Nosaki Livonijas kara cēloņus 2p.
5. Nosaki personības aprakstu 2p.
6. Analizē vēstures avotu 2p.
7. Papildini tekstu par kara sekām 8p.