Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. Atbildi jautājumu par procesiem Livonijā 1p.
2. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2p.
3. Raksturo jauno laiku personību 3p.
4. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus 2p.
5. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 3p.
6. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem 3p.
7. Raksturo Rīgas humānisma pārstāvi 3p.
8. Pēti attēlu un atbildi jautājumus 2p.
9. Raksturo personību 2p.
10. Nosaki Livonijas kara cēloņus 2p.
11. Papildini tekstu par kara sekām 8p.