Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Atbildi jautājumus par Inflantiju 3p.
2. Atbildi jautājumus par Inflantiju 3p.
3. Analizē viedokli par Inflantiju 1p.
4. Nosaki jēdziena skaidrojumu 2p.
5. Raksturo Inflantiju 3p.
6. Pēti Krāslavas attīstību 2p.
7. Atbildi jautājumus par uzvārdu izcelsmi 3p.