Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Nosaki protestantisma izplatību 2p.
2. Raksturo Žečpospolitas lomu pretreformācijā 3p.
3. Atbildi jautājumus par Kalendāra nemieriem 4p.
4. Atbildi jautājumu par Kalendāra nemieriem 2p.
5. Papildini tekstu par jezuītiem 8p.
6. Vērtē viedokļus par jezuītu darbību 3p.
7. Raksturo pārmaiņas katoļu baznīcā 3p.