Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

47p.
1. Atbildi jautājumus par vēstures notikumiem 2p.
2. Analizē apgalvojumus par zemnieku stāvokli 3p.
3. Raksturo muižniecības situāciju 2p.
4. Raksturo kara sākumu 8p.
5. Nosaki kara iznākumu 2p.
6. Pēti zviedru laiku vērtējumu 2p.
7. Atbildi jautājumus par izglītību 2p.
8. Raksturo Ziemeļu kara sākumu 3p.
9. Nosaki ar karu saistītu personību 2p.
10. Sakārto secīgi notikumus 4p.
11. Raksturo Inflantiju 3p.
12. Raksturo pārmaiņas katoļu baznīcā 3p.
13. Salīdzini novadu attīstību 11p.