Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Atbildi jautājumus par vēstures notikumiem 2p.
2. Analizē vēsturnieka viedokli 1p.
3. Raksturo personību 2p.
4. Nosaki atbilstošo jēdzienu 2p.
5. Papildini tekstu par simbolu 10p.
6. Analizē apgalvojumus par zemnieku stāvokli 3p.
7. Raksturo muižniecības situāciju 2p.