Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latviešu tautas atmoda - ievads Procesi Eiropā 19. gadsimtā, to ietekme.
2. Sabiedrība 19. gadsimta vidū Pārmaiņas likumos, lauku dzīvē; pilsētnieki un to nacionālā sastāva izmaiņas; izgudrojumi, to nozīme.
3. Jaunlatviešu darbības sākums Izglītības, Tērbatas Universitātes nozīme, latviešu studentu darbība Tērbatā, galvenās idejas, "Pēterburgas Avīzes".
4. Jaunlatviešu veikums Jaunlatviešu darbības ietekme sabiedrībā: zemnieku vidē, izglītībā, valodas un kultūras attīstībā.
5. Rīgas Latviešu biedrība un dziesmu svētki Biedrības dibināšana, personības, biedrības darbības virzieni. Jaunlatviešu darbības nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda jēdzienu izpratni.
2. Papildini tekstu par pārmaiņām 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Nostiprina, papildina zināšanas.
3. Raksturo izmaiņas 19. gs.vidū 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda izpratni, nostiprina zināšanas.
4. Pēti lauksaimniecības izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido zināšanas un izpratni.
5. Izvērtē pārmaiņas latviešu dzīvē 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
6. Pēti vēstures avotu par dzelzceļu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, pilnveido lasītprasmi.
7. Skaidro izgudrojuma nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē izpratni, pārbauda zināšanas.
8. Pēti tekstus par uzņēmēju 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, pilnveido lasītprasmi.
9. Raksturo latviešu izglītību 1. izziņas līmenis zema 3p. Nostiprina zināšanas, izpratni par izmaiņām.
10. Papildini tekstu par jaunlatviešu darbības sākumu 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Sekmē lasītprasmi, formulējumu apguvi.
11. Nosaki personas raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina, nostiprina zināšanas.
12. Raksturo preses izdevumu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pilnveido prasmi vērtēt attēlu, veidot saikni ar zināšanām.
13. Pēti A. Kronvalda tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
14. Nosaki personību 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par personībām.
15. Grupē personības un to veikumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.
16. Raksturo attēla nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
17. Pēti tekstu par jūrniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda izpratni, sekmē lasītprasmi.
18. Papildini tekstu par K. Barona darbu 3. izziņas līmenis augsta 9p. Nostiprina un papildina zināšanas.
19. Izvērtē apgalvojumus par jaunlatviešiem 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
20. Atbildi jautājumus par Latviešu biedrību 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina, pārbauda zināšanas.
21. Raksturo attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi saistīt attēla un teksta informāciju.
22. Papildini zināšanas par jaunlatviešiem 3. izziņas līmenis augsta 6p. Sniedz plašāku informāciju par jaunlatviešu nozīmi.
23. Savieto procesus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.
24. Pēti saikni ar jaunlatviešiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procesi 19. gadsimtā 00:40:00 vidēja 15p. Jēdzieni, pārmaiņas pilsētās un laukos.
2. Sabiedrība 19. gadsimta vidū 00:40:00 vidēja 16p. Izmaiņas latviešu dzīvē, izgudrojumu, sasniegumu, izglītības loma.
3. Jaunlatviešu darbības sākums 00:40:00 vidēja 17p. Izglītības loma, latvieši Tērbatas Universitātē, to darbība.
4. Rīgas Latviešu biedrība 00:40:00 vidēja 18p. Biedrības dibināšana, darbības virzieni, devums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunlatviešu veikums 00:40:00 vidēja 23p. Jaunlatviešu publicistika, kultūras, saimnieciskā darbība, tās nozīme.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 20p. Apkopoti svarīgākie uzdevumi par tēmu "Latviešu tautas atmoda".