Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latviešu tautas atmoda - ievads Procesi Eiropā 19. gadsimtā, to ietekme.
2. Sabiedrība 19. gadsimta vidū Pārmaiņas likumos, lauku dzīvē; pilsētnieki un to nacionālā sastāva izmaiņas; izgudrojumi, to nozīme.
3. Jaunlatviešu darbības sākums Izglītības, Tērbatas Universitātes nozīme, latviešu studentu darbība Tērbatā, galvenās idejas, "Pēterburgas Avīzes".
4. Jaunlatviešu veikums Jaunlatviešu darbības ietekme sabiedrībā: zemnieku vidē, izglītībā, valodas un kultūras attīstībā.
5. Rīgas Latviešu biedrība un dziesmu svētki Biedrības dibināšana, personības, biedrības darbības virzieni. Jaunlatviešu darbības nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda jēdzienu izpratni.
2. Papildini tekstu par pārmaiņām 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Nostiprina, papildina zināšanas.
3. Raksturo izmaiņas 19. gs.vidū 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda izpratni, nostiprina zināšanas.
4. Pēti lauksaimniecības izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido zināšanas un izpratni.
5. Izvērtē pārmaiņas latviešu dzīvē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina zināšanas.
6. Pēti vēstures avotu par dzelzceļu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, pilnveido lasītprasmi.
7. Skaidro izgudrojuma nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē izpratni, pārbauda zināšanas.
8. Pēti tekstus par uzņēmēju 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, pilnveido lasītprasmi.
9. Raksturo latviešu izglītību 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina zināšanas, izpratni par izmaiņām.
10. Papildini tekstu par jaunlatviešu darbības sākumu 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sekmē lasītprasmi, formulējumu apguvi.
11. Nosaki personas raksturojumu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
12. Raksturo preses izdevumu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pilnveido prasmi vērtēt attēlu, veidot saikni ar zināšanām.
13. Pēti A. Kronvalda tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
14. Nosaki personību 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par personībām.
15. Grupē personības un to veikumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.
16. Raksturo attēla nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
17. Pēti tekstu par jūrniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda izpratni, sekmē lasītprasmi.
18. Papildini tekstu par K. Barona darbu 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Nostiprina un papildina zināšanas.
19. Izvērtē apgalvojumus par jaunlatviešiem 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
20. Atbildi jautājumus par Latviešu biedrību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina, pārbauda zināšanas.
21. Raksturo attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi saistīt attēla un teksta informāciju.
22. Papildini zināšanas par jaunlatviešiem 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sniedz plašāku informāciju par jaunlatviešu nozīmi.
23. Savieto procesus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par jaunlatviešu darbību.
24. Pēti saikni ar jaunlatviešiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procesi 19. gadsimtā 00:40:00 vidēja 15 p. Jēdzieni, pārmaiņas pilsētās un laukos.
2. Sabiedrība 19. gadsimta vidū 00:40:00 vidēja 16 p. Izmaiņas latviešu dzīvē, izgudrojumu, sasniegumu, izglītības loma.
3. Jaunlatviešu darbības sākums 00:40:00 vidēja 17 p. Izglītības loma, latvieši Tērbatas Universitātē, to darbība.
4. Rīgas Latviešu biedrība 00:40:00 vidēja 18 p. Biedrības dibināšana, darbības virzieni, devums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaunlatviešu veikums 00:40:00 vidēja 23 p. Jaunlatviešu publicistika, kultūras, saimnieciskā darbība, tās nozīme.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 20 p. Apkopoti svarīgākie uzdevumi par tēmu "Latviešu tautas atmoda".