Teorija

Uzdevumi

1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā.

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu

Grūtības pakāpe: augsta

9
4. Atbildi jautājumus par izglītību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Savieto augstskolu ar tās darbības raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Atbildi jautājumus par augstskolām

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo augstskolu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Analizē avota tekstu par augstskolām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Papildini tekstu par augstskolu vēsturi

Grūtības pakāpe: augsta

9
17. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Atbildi jautājumus par zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām

Grūtības pakāpe: augsta

10
21. Atrodi pareizo raksturojumu zinātniekam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Raksturo personības zinātnisko darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Savieto personību un atbilstošo zinātnes jomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Nosaki atbilstošo raksturojumu attēlam

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pamata un vidējā izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Augstskolas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Augstskolas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Izglītības sistēmas pēctecība

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Zinātne un bibliotēkas

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem