Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1p.
2. Atbildi jautājumus par izglītību 2p.
3. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu 3p.
4. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3p.
5. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi 1p.
6. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām 10p.
7. Raksturo personības zinātnisko darbību 1p.
8. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu 1p.