Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 1p.
2. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1p.
3. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2p.
4. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2p.
5. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 1p.
6. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā 1p.
7. Atbildi jautājumus par augstskolām 2p.