Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Nosaki, kuras mazākumtautības ietekmes sākumu Latvijā raksturo attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Papildini pareizi tekstu par Latvijas pamattautām

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par Latgales novada vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu lomu latviešu kultūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nosaki pareizo atbildi uz jautājumu par Latvijas pamattautām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem

Grūtības pakāpe: augsta

10
11. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nosaki tekstā atrodamo informāciju par vācbaltiešu lomu latviešu sabiedrībā

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nosaki un savieto uzvārdus ar to izcelsmes tautību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nosaki attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Izvērtē attēla saikni ar mazākumtautību kultūras procesiem un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Atbildi uz jautājumiem par mazākumtautību attieksmi pret Latvijas valsti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Raksturo attēlā redzamā mazākumtautības pārstāvja lomu politikā, kultūrā

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo Latvijas iedzīvotāju tautību

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Latvijas pamattautas

Grūtības pakāpe: vidēja

25
2. Vācbaltiešu ietekme Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Poļu ietekme Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Latvijas pamattautas un mazākumtautības

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Valsts iekārtas ietekme uz mazākumtautībām

Grūtības pakāpe: vidēja

13
6. Latvijas pamattautas un mazākumtautības

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem