Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi 1p.
2. Papildini pareizi tekstu par Latvijas pamattautām 10p.
3. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par Latgales novada vēsturi 1p.
4. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru 1p.
5. Nosaki pareizo atbildi uz jautājumu par Latvijas pamattautām 1p.
6. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10p.
7. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem 1p.