Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem 3p.
2. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu lomu latviešu kultūrā 1p.
3. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 1p.
4. Nosaki tekstā atrodamo informāciju par vācbaltiešu lomu latviešu sabiedrībā 2p.
5. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem 5p.
6. Nosaki pareizo raksturojumu attēlā redzamajai personībai 1p.
7. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā 1p.