Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Nosaki, kuras mazākumtautības ietekmes sākumu Latvijā raksturo attēls 1p.
2. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10p.
3. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par poļu mazākumtautību 1p.
4. Nosaki un savieto Latvijā sastopamos uzvārdus ar to izcelsmes tautību 3p.
5. Analizē plakātu un izvēlies pareizos tā raksturojumus 1p.