Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautībām Latvijā 1p.
2. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem 3p.
3. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību 3p.
4. Raksturo attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām 1p.
5. Nosaki un savieto Latvijā sastopamos uzvārdus ar to izcelsmes tautību 3p.
6. Izvērtē attēla saikni ar mazākumtautību kultūras procesiem un atbildi jautājumus 1p.
7. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus 3p.