Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Atbildi uz jautājumiem par mazākumtautību attieksmi pret Latvijas valsti 1p.
2. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus 3p.
3. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā 2p.
4. Raksturo attēlā redzamā mazākumtautības pārstāvja lomu politikā, kultūrā 1p.
5. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji 2p.
6. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā 1p.
7. Analizē tekstu par autoritārisma ideoloģiju un nosaki pareizās atbildes 2p.
8. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautībām 1p.