Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi 1p.
2. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību 3p.
3. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem 1p.
4. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru 1p.
5. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 1p.
6. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10p.
7. Raksturo attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām 1p.
8. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā 2p.
9. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji 2p.