Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolas un arodizglītības iestādes Latvijas izglītības sistēma 20. - 30. gados: tās finansiālais atbalsts, latviešu valodas lietojuma un mācību grāmatu problemātika, izglītības saturs un izglītības iestāžu veidi.
2. Augstskolas Rīgā Neatkarīgās Latvijas pirmo augstskolu: Latvijas Universitātes, Latvijas Konservatorijas, Mākslas akadēmijas dibināšana, studiju saturs, augstskolu nozīme, studentu korporāciju aizsākumi.
3. Augstskolas novados Neatkarīgās Latvijas novadu pirmo augstskolu izveide un nozīme: Daugavpils Skolotāju institūts un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija.
4. Zinātne un bibliotēkas Latvijas zinātnes attīstība: ievērojamākie zinātnieki, viņu sasniegumi; nozīmīgāko Latvijas bibliotēku izveide.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālā vēstures avota analīze.
2. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšanai, tajās balstītu secinājumu veidošanai.
3. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu 3. izziņas līmenis augsta 9p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, sasaiste ar aktuālo mācību vielu.
4. Atbildi jautājumus par izglītību 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana, tajās balstītu spriedumu veidošana.
5. Analizē avota tekstu par Latvijas vēstures mācīšanu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasmes analizēt avotu, rast atbildes uz jautājumiem, aktualizēt apgūtās zināšanas.
6. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
7. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana, prasme raksturot.
8. Savieto augstskolu ar tās darbības raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanu nostiprināšana, prasme interpretēt.
9. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana, prasme raksturot.
10. Atbildi jautājumus par augstskolām 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prasme radoši interpretēt, zināšanu nostiprināšana.
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo augstskolu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana, prasme secināt.
12. Analizē avota tekstu par augstskolām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, prasme analizēt avota tekstu.
13. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana.
14. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, zināšanu nostiprināšana, jēdzienu lietojums.
15. Nosaki attēlā redzamās augstskolas raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
16. Papildini tekstu par augstskolu vēsturi 3. izziņas līmenis augsta 9p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizēšana, iegūto zināšanu nostiprināšana.
17. Analizē attēla saikni ar personības nozīmi 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt attēlu, veikt secinājumus.
18. Nosaki personības lomu izglītības sistēmā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana.
19. Atbildi jautājumus par zinātni 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu nostiprināšana.
20. Papildini tekstu par zinātni un bibliotēkām 3. izziņas līmenis augsta 10p. Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, sasaiste ar jaunajām zināšanām - procesu pēctecības izpratne.
21. Atrodi pareizo raksturojumu zinātniekam 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālās atmiņas un zināšanu nostiprināšana.
22. Raksturo personības zinātnisko darbību 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālās atmiņas un zināšanu nostiprināšana.
23. Savieto personību un atbilstošo zinātnes jomu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanu nostiprināšana, prasme radoši pielietot.
24. Izvēlies pareizo bibliotēkas raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme analizēt attēlu, veidot zināšanās balstītus, loģiskus spriedumus.
25. Nosaki atbilstošo raksturojumu attēlam 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prasme saistīt zināšanas un attēla informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamata un vidējā izglītība 00:00:00 vidēja 16p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, analizēt vizuālos avotus un tekstus, veidot loģiskus secinājumus, veikt vispārinājumus par tēmu.
2. Augstskolas Latvijā 00:00:00 vidēja 18p. Testā apkopoti uzdevumi par augstskolām Latvijā, tie ļauj aktualizēt iepriekš apgūto mācību vielu, nostiprināt zināšanas, precizēt izpratni par augstskolu profilu, nozīmi kultūras procesos.
3. Augstskolas Latvijā 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kuri nostiprina vizuālo atmiņu, zināšanas, sekmē izpratni par augstākās izglītības un personības ietekmēm, sekmē prasmi analizēt, veidot loģiskus, radošus spriedumus.
4. Izglītības sistēmas pēctecība 00:00:00 vidēja 10p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj secīgi pārbaudīt un nostiprināt iegūtās zināšanas par izglītības sistēmu, tās pēctecību, sekmē vizuālo atmiņu, prasmi spriest, vērtēt.
5. Zinātne un bibliotēkas 00:00:00 vidēja 10p. Testā apkopti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas par zinātni un bibliotēkām, par nozīmīgām personībām, sekmē vizuālo atmiņu, prasmi formulēt spriedumus, secinājumus.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 22p. Testā apkopoti uzdevumi par izglītību, zinātni un bibliotēkām, tie ļauj pārbaudīt un nostiprināt iegūtās zināšanas, sekmē prasmi analizēt, secināt.