Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Atbildi jautājumus par izglītību Latvijā. 1p.
2. Atbildi jautājumus par skolu vēsturi 1p.
3. Analizē attēlu par skolu un audzēkņiem 1p.
4. Papildini tekstu par latviešu valodas lietojumu 9p.
5. Atbildi jautājumus par izglītības pēctecību 1p.
6. Savieto ar izglītību saistītus jēdzienus un to skaidrojumus 3p.