Teorija

Uzdevumi

1. Latvieši pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Latviešu trimdas veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Politiskā un kultūras dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Latviešu trimda

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem