STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Latvija PSRS sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Padomju varas politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pretošanās padomju režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ikdienas dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kultūra LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Notikumi LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Notikumi LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Padomju varas politika Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Represijas un pretošanās režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Ikdienas dzīve, kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem