Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Latvija PSRS sastāvā 2p.
2. Padomju varas politika 2p.
3. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma 2p.
4. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma 2p.
5. Latvija PSRS sastāvā 1p.
6. Padomju varas politika 1p.
7. Padomju varas politika 1p.
8. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma 1p.