Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Represijas 2p.
2. Pretošanās padomju režīmam 2p.
3. Represijas 1p.
4. Pretošanās padomju režīmam 1p.