Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Ikdienas dzīve 2p.
2. Kultūra un izglītība 2p.
3. Ikdienas dzīve 1p.
4. Kultūra LPSR 1p.