Grūtības pakāpe:
1. Latvieši pasaulē 2 p.
2. Latviešu trimdas veidošanās 2 p.
3. Politiskā un kultūras dzīve 2 p.
4. Latvieši pasaulē 1 p.
5. Latviešu trimdas veidošanās 1 p.
6. Politiskā un kultūras dzīve 1 p.