Grūtības pakāpe:
1. Latvieši pasaulē 2p.
2. Latviešu trimdas veidošanās 2p.
3. Politiskā un kultūras dzīve 2p.
4. Latvieši pasaulē 1p.
5. Latviešu trimdas veidošanās 1p.
6. Politiskā un kultūras dzīve 1p.