Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par Latvijas teritoriju pirms valsts dibināšanas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izvērtē kartes informāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Papildini tekstu par tautas atmodu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Izvērtē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Atbildi jautājumu par Latvijas valsts dibināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Izvērtē apgalvojumus par Latvijas valsti

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Nosaki attēla parakstu - valdība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Papildini tekstu par pārvaldi

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Savieto jēdzienu ar tā skaidrojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Analizē valsts pārvaldes shēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Atbildi jautājumus par tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nosaki Latvijas simbolu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Atbildi jautājumu par ģerboni

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Raksturo Latvijas ģerboņa simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Papildini stāstu par himnu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Pārbaudi zināšanas par ģerboni

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Savieto valsts svētku, atceres dienas un datumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Nosaki skaidrojumam atbilstošo jēdzienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Analizē tekstu par notikumu I

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Analizē tekstu par notikumu II

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Atbildi jautājumu par Brīvības cīņām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Nosaki Latvijas apbalvojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Raksturo notikuma lomu - Lāčplēša diena

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. Raksturo Trešās Atmodas notikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Atbildi jautājumu par Barikāžu laiku

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Sakārto hronoloģiskā secībā Latvijas vēstures notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Savieto atmodas posmus ar to procesiem

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Latvijas Republikas dibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Valsts pārvalde Latvijas Republikā

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Latvijas Republikas simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

20
4. Valsts svētku un atceres dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Latvijas valsts atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
6. Latvijas nacionālās attīstības posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

23
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem