Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Raksturo Trešās Atmodas notikumu 1p.
2. Atbildi jautājumu par LTF 2p.
3. Atbildi jautājumu par Barikāžu laiku 1p.
4. Atbildi jautājumu par notikumu 2p.
5. Savieto jēdzienus ar to skaidrojumiem 3p.
6. Sakārto hronoloģiskā secībā Latvijas vēstures notikumus 4p.