Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23p.
1. Atbildi jautājumu par varu Latvijā 2p.
2. Izvērtē attēla informāciju 1p.
3. Papildini tekstu par tautas atmodu 4p.
4. Atbildi jautājumu par Latvijas valsts dibināšanu 2p.
5. Papildini tekstu par pārvaldi 6p.
6. Saisti attēla informāciju ar atbildi 1p.
7. Analizē tekstu par notikumu II 2p.
8. Raksturo Trešās Atmodas notikumu 1p.
9. Atbildi jautājumu par Barikāžu laiku 1p.
10. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3p.