Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. Papildini tekstu par tautas atmodu 4p.
2. Analizē tekstu par notikumu I 2p.
3. Atbildi jautājumu par Latvijas valsts dibināšanu 2p.
4. Nosaki Latvijas simbolu 1p.
5. Raksturo Latvijas ģerboņa simboliku 3p.
6. Papildini stāstu par himnu 6p.
7. Savieto valsts svētku, atceres dienas un datumus 3p.
8. Raksturo Trešās Atmodas notikumu 1p.
9. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3p.
10. Savieto jēdzienu ar tā skaidrojumu 3p.