Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Nosaki attēla parakstu - valdība 1p.
2. Papildini tekstu par pārvaldi 6p.
3. Savieto jēdzienu ar tā skaidrojumu 3p.
4. Analizē valsts pārvaldes shēmu 3p.
5. Atbildi jautājumu par personību 1p.
6. Sakārto hronoloģiskā secībā Latvijas vēstures notikumus 4p.