Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Nosaki Latvijas simbolu 1p.
2. Atbildi jautājumus par tekstu 2p.
3. Pārbaudi himnas teksta zināšanas 6p.
4. Papildini stāstu par himnu 6p.
5. Atbildi jautājumu par ģerboni 1p.
6. Raksturo Latvijas ģerboņa simboliku 3p.
7. Pārbaudi zināšanas par ģerboni 1p.