Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas valsts dibināšana Latvijas valsts dibināšana 1918. gada 18. novembrī, ievērojamākie politiķi, jaundibinātās valsts problēmas.
2. Valsts pārvalde Latvijā Valsts pārvalde Latvijā: Satversme, Saeima, Ministru kabinets.
3. Valsts simboli Valsts simboli: karogs, ģerbonis, himna.
4. Valsts svētki Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas.
5. Ko svinam Lāčplēša dienā Lāčplēša diena - svinamās dienas saikne ar Brīvības cīņu notikumiem.
6. Latvijas valsts atjaunošana Trešā atmoda: Pārmaiņu sākums; Dziesmotā revolūcija; Baltijas ceļš; 4. maijs; Barikāžu laiks.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par Latvijas teritoriju pirms valsts dibināšanas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda iegūtās zināšanas, sekmē pareizu jēdzienu lietojumu.
2. Izvērtē kartes informāciju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
3. Papildini tekstu par tautas atmodu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzienu lietojuma prasmes, zināšanu nostiprināšana.
4. Izvērtē attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
5. Atbildi jautājumu par Latvijas valsts dibināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
6. Izvērtē apgalvojumus par Latvijas valsti 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina iegūtās zināšanas un izpratni.
7. Nosaki attēla parakstu - valdība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas, sekmē attēla analīzes prasmi.
8. Papildini tekstu par pārvaldi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu lietojumu.
9. Savieto jēdzienu ar tā skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
10. Analizē valsts pārvaldes shēmu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina zināšanas, sekmē prasmi analizēt shematisku attēlu.
11. Atbildi jautājumus par tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
12. Nosaki Latvijas simbolu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi noteikt Latvijas simbolus.
13. Atbildi jautājumu par ģerboni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par LR ģerboni.
14. Raksturo Latvijas ģerboņa simboliku 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda zināšanas par ģerboņa simboliku, sekmē vizuālo atmiņu.
15. Papildini stāstu par himnu 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina un nostiprina zināšanas par Latvijas himnu.
16. Pārbaudi zināšanas par ģerboni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par LR ģerboni.
17. Savieto valsts svētku, atceres dienas un datumus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē valsts svētku dienu un atceres dienu iegaumēšanu.
18. Nosaki skaidrojumam atbilstošo jēdzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu pārzināšanu, to lietojuma kontekstu.
19. Analizē tekstu par notikumu I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
20. Analizē tekstu par notikumu II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
21. Atbildi jautājumu par Brīvības cīņām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par Brīvības cīņām.
22. Nosaki Latvijas apbalvojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi pazīt nozīmīgākos Latvijas apbalvojumus.
23. Raksturo notikuma lomu - Lāčplēša diena 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sniedz iespēju pārbaudīt izpratni par notikumu.
24. Raksturo Trešās Atmodas notikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta prasmi kritiski vērtēt tekstu, papildina zināšanas un vizuālos iespaidus par Atmodas notikumiem.
25. Atbildi jautājumu par Barikāžu laiku 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas un vizuālos priekšstatus par Barikāžu laiku.
26. Sakārto hronoloģiskā secībā Latvijas vēstures notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par vēstures notikumu secību; jēdzienu lietojumu.
27. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Precizē un sistematizē zināšanas par trim atmodām Latvijas vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas Republikas dibināšana 00:00:00 vidēja 12 p. Jaunlatviešu devums; situācija pirms LR dibināšanas; LR dibināšana; ievērojamākie politiķi; valsts problēmas.
2. Valsts pārvalde Latvijas Republikā 00:00:00 vidēja 18 p. Valsts pārvalde LR; Satversmes sapulce; Saeimas vēlēšanas.
3. Latvijas Republikas simboli 00:00:00 vidēja 20 p. LRsimboli: izcelsmes vēsture; karogs; himna; ģerbonis.
4. Valsts svētku un atceres dienas 00:00:00 vidēja 12 p. Nozīmīgākās valsts svētku un atceres dienas, ieskats to izcelsmes vēsturē - notikumi.
5. Latvijas valsts atjaunošana 00:00:00 vidēja 13 p. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana: Atmodas procesu sākums; LTF; Baltijas ceļš; 4. maija notikumi; Barikāžu laiks; neatkarības atgūšana.
6. Latvijas nacionālās attīstības posmi 00:00:00 vidēja 23 p. Sniedz pārskatu par nacionālās attīstības posmiem - t.s. atmodām: nacionālās pašapziņas veidošanās; valstiskās neatkarības izveidošana; neatkarības atgūšana.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 28 p. Jaunlatviešu darbība; LR dibināšana, pārvalde, simboli; svētku un atceres dienas; Latvijas valsts atjaunošana; notikumu hronoloģija; jēdzieni.