Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas valsts dibināšana Latvijas valsts dibināšana 1918. gada 18. novembrī, ievērojamākie politiķi, jaundibinātās valsts problēmas.
2. Valsts pārvalde Latvijā Valsts pārvalde Latvijā: Satversme, Saeima, Ministru kabinets.
3. Valsts simboli Valsts simboli: karogs, ģerbonis, himna.
4. Valsts svētki Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas.
5. Ko svinam Lāčplēša dienā Lāčplēša diena - svinamās dienas saikne ar Brīvības cīņu notikumiem.
6. Latvijas valsts atjaunošana Trešā atmoda: Pārmaiņu sākums; Dziesmotā revolūcija; Baltijas ceļš; 4. maijs; Barikāžu laiks.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par Latvijas teritoriju pirms valsts dibināšanas 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārbauda iegūtās zināšanas, sekmē pareizu jēdzienu lietojumu.
2. Izvērtē kartes informāciju 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
3. Papildini tekstu par tautas atmodu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jēdzienu lietojuma prasmes, zināšanu nostiprināšana.
4. Izvērtē attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
5. Atbildi jautājumu par Latvijas valsts dibināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
6. Izvērtē apgalvojumus par Latvijas valsti 3. izziņas līmenis augsta 3p. Papildina iegūtās zināšanas un izpratni.
7. Nosaki attēla parakstu - valdība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas, sekmē attēla analīzes prasmi.
8. Papildini tekstu par pārvaldi 3. izziņas līmenis augsta 6p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu lietojumu.
9. Savieto jēdzienu ar tā skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
10. Analizē valsts pārvaldes shēmu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina zināšanas, sekmē prasmi analizēt shematisku attēlu.
11. Atbildi jautājumus par tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
12. Nosaki Latvijas simbolu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi noteikt Latvijas simbolus.
13. Atbildi jautājumu par ģerboni 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina zināšanas par LR ģerboni.
14. Raksturo Latvijas ģerboņa simboliku 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda zināšanas par ģerboņa simboliku, sekmē vizuālo atmiņu.
15. Papildini stāstu par himnu 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina un nostiprina zināšanas par Latvijas himnu.
16. Pārbaudi zināšanas par ģerboni 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par LR ģerboni.
17. Savieto valsts svētku, atceres dienas un datumus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē valsts svētku dienu un atceres dienu iegaumēšanu.
18. Nosaki skaidrojumam atbilstošo jēdzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina jēdzienu pārzināšanu, to lietojuma kontekstu.
19. Analizē tekstu par notikumu I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
20. Analizē tekstu par notikumu II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Attīsta lasītprasmi un teksta, attēla saiknes, nozīmes izpratni.
21. Atbildi jautājumu par Brīvības cīņām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda un nostiprina zināšanas par Brīvības cīņām.
22. Nosaki Latvijas apbalvojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi pazīt nozīmīgākos Latvijas apbalvojumus.
23. Raksturo notikuma lomu - Lāčplēša diena 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sniedz iespēju pārbaudīt izpratni par notikumu.
24. Raksturo Trešās Atmodas notikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attīsta prasmi kritiski vērtēt tekstu, papildina zināšanas un vizuālos iespaidus par Atmodas notikumiem.
25. Atbildi jautājumu par Barikāžu laiku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina zināšanas un vizuālos priekšstatus par Barikāžu laiku.
26. Sakārto hronoloģiskā secībā Latvijas vēstures notikumus 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina un pārbauda zināšanas par vēstures notikumu secību; jēdzienu lietojumu.
27. Savieto atmodas posmus ar to procesiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Precizē un sistematizē zināšanas par trim atmodām Latvijas vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas Republikas dibināšana 00:00:00 vidēja 12p. Jaunlatviešu devums; situācija pirms LR dibināšanas; LR dibināšana; ievērojamākie politiķi; valsts problēmas.
2. Valsts pārvalde Latvijas Republikā 00:00:00 vidēja 18p. Valsts pārvalde LR; Satversmes sapulce; Saeimas vēlēšanas.
3. Latvijas Republikas simboli 00:00:00 vidēja 20p. LRsimboli: izcelsmes vēsture; karogs; himna; ģerbonis.
4. Valsts svētku un atceres dienas 00:00:00 vidēja 12p. Nozīmīgākās valsts svētku un atceres dienas, ieskats to izcelsmes vēsturē - notikumi.
5. Latvijas valsts atjaunošana 00:00:00 vidēja 13p. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana: Atmodas procesu sākums; LTF; Baltijas ceļš; 4. maija notikumi; Barikāžu laiks; neatkarības atgūšana.
6. Latvijas nacionālās attīstības posmi 00:00:00 vidēja 23p. Sniedz pārskatu par nacionālās attīstības posmiem - t.s. atmodām: nacionālās pašapziņas veidošanās; valstiskās neatkarības izveidošana; neatkarības atgūšana.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 28p. Jaunlatviešu darbība; LR dibināšana, pārvalde, simboli; svētku un atceres dienas; Latvijas valsts atjaunošana; notikumu hronoloģija; jēdzieni.