Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Raksturo attēlā redzamo filmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Analizē avota tekstu par kino

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Raksturo attēlā redzamo filmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Izvērtē apgalvojumus par latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Atbildi jautājumu par latviešu kino

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Atbildi jautājumu par Latvijas Radio

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Raksturo attēlā redzamās tehnoloģijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Atbildi jautājumu par radio nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Atbildi jautājumu par attēlā redzamo tehnoloģiju

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Jauno tehnoloģiju raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem