Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo PSRS un Vācijas līgumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Nosaki Padomju Savienības darbību

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Nosaki Vācijas darbību

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Izvērtē situāciju Otrā pasaules kara gados

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Pēti vācbaltiešu izceļošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Izvērtē PSRS notu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nosaki attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Analizē K. Ulmaņa uzrunu tautai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Nosaki attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Pēti vēsturnieka viedokli

Grūtības pakāpe: augsta

9
11. Nosaki skaidroto jēdzienu

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Raksturo personības darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Pēti viedokli par Tautas saeimu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Izvēlies pareizo atbildi

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Nosaki jomu, kuru ilustrē pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Analizē attēlā padomju simboliku

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Izvērtē procesus padomju Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Pēti laikabiedra viedokli

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Pēti vēsturnieka secinājumus par cenzūru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

3
22. Analizē statistiku par represijām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Pēti vēsturnieka rakstīto par represijām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Raksturo pretošanos padomju varai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Analizē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Saisti attēlu un tekstu

Grūtības pakāpe: zema

1
28. Salīdzini padomju propagandu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. 2 Pasaules kara sākums un Latvija

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. PSRS taktika okupācijas realizēšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Latvijas okupācija un aneksija

Grūtības pakāpe: vidēja

26
4. Sovetizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. Represijas un pretošanās padomju režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

17
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem