Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

26p.
1. Nosaki attēla raksturojumu 1p.
2. Pēti vēsturnieka viedokli 9p.
3. Nosaki skaidroto jēdzienu 3p.
4. Raksturo personības darbību 1p.
5. Papildini tekstu par okupāciju 8p.
6. Sakārto hronoloģiskā secībā 4p.