Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Raksturo PSRS un Vācijas līgumu 2p.
2. Pēti vācbaltiešu izceļošanu 2p.
3. Izvērtē PSRS notu 2p.
4. Nosaki attēla raksturojumu 1p.
5. Analizē K. Ulmaņa uzrunu tautai 3p.
6. Izvērtē vēsturisko kontekstu 1p.