Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Pēti viedokli par Tautas saeimu 3p.
2. Izvēlies pareizo atbildi 2p.
3. Nosaki jomu, kuru ilustrē pārmaiņas 3p.
4. Analizē attēlā padomju simboliku 2p.
5. Izvēlies pareizo atbildi par tekstu 2p.
6. Izvērtē procesus padomju Latvijā 3p.
7. Pēti laikabiedra viedokli 2p.
8. Pēti vēsturnieka secinājumus par cenzūru 2p.