Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

26p.
1. Raksturo PSRS un Vācijas līgumu 2p.
2. Nosaki attēla raksturojumu 1p.
3. Analizē K. Ulmaņa uzrunu tautai 3p.
4. Raksturo personības darbību 1p.
5. Pēti viedokli par Tautas saeimu 3p.
6. Nosaki jomu, kuru ilustrē pārmaiņas 3p.
7. Izvērtē procesus padomju Latvijā 3p.
8. Analizē statistiku par represijām 1p.
9. Raksturo pretošanos padomju varai 3p.
10. Salīdzini padomju propagandu 2p.
11. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā 4p.